Een woning gaat tussen de € 165.000,- en € 180.000,- kosten. De prijs van de woning staat nog niet vast omdat nog niet bekend is wat de prijs van de grond is.

Prijsopbouw

De prijs van een woning wordt opgebouwd uit 3 delen: de aankoopprijs van een woning bij de fabriek (inclusief plaatsing) de prijs die voor de grond betaald moet worden en de projectkosten. Hieronder is deze opbouw uitgewerkt:

Gemaximeerde prijs

Aan de prijs voor een standaard woning (zonder opties) is bij homestart een maximum verbonden zodat je voor jezelf kunt bepalen of meedoen met homestart binnen jouw budget valt. Dit maximum is € 180.000,-. Mocht er bijvoorbeeld een stuk grond gevonden worden dat erg groot of duur is en de prijs hierdoor boven het maximum uitkomt, dan zal op dat moment besloten worden om verder te zoeken tot er een stuk grond beschikbaar is dat wel binnen deze prijs valt.

Extra kosten hoekwoning

Een hoekwoning kost € 5.000,- meer dan een de standaard-woning (i.v.m. gevelbekleding). De maximale prijs voor deze woning is dan ook € 185.000,-. Toewijzing bij meerdere gegadigden vindt plaats door middel van loting.

Prijs in relatie tot de markt

Op 21 juni 2021 stonden er 10 woningen in Almere te koop met een oppervlakte tussen de 40 en 60 m2. Allemaal appartementen. De gemiddelde vraagprijs voor deze woningen was €211.000,-. De gemiddelde prijs per m2 woonoppervlakte was bijna €4200,-. Ter vergelijking: een homestart woning komt net onder de €3400,- euro uit. Dat is dus €800,- per m2 minder. Daarbij moet tevens opgemerkt worden dat de te koop staande woningen in de meeste gevallen een "bieden vanaf" hebben en de daadwerkelijke verkoopprijs dus hoger zal liggen (86% van de woningen zijn in Q1 van 2021 boven de vraagprijs verkocht).

Inschrijfkosten

Als je je inschrijft voor project homestart betaal je € 1.500,- inschrijfgeld. Deze factuur ontvang je zodra 75% van de deelnemers bekend is. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de eindafrekening van de projectkosten. Als je tussentijds uitstapt, dan ontvang je dit bedrag niet retour. Wel kan je zelf een vervanger zoeken voor jouw plek en hiermee deze kosten verrekenen. Jouw vervanger neemt dan jouw plek over. Hiervoor is een in de plaatsstellingsovereenkomst beschikbaar.