Voor

  • Onderzoek/ontwikkeling
  • Ontwerp
  • Participatie
  • Marketing
  • Projecten
  • Klimaatadaptatie

Lees wat we doen

Initiatieven voor betaalbare starterswoningen

Onze passie is duurzame woningbouw en een groene leefomgeving zodat mensen toekomstgericht en klimaatbestendig wonen. We werken met initiatiefnemers, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, overheden en grondeigenaren die deze passie delen. We geven invulling aan ambities en uitvoering aan plannen. Welkom in onze studio!

Lique & Remco